154/23/41 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM
037 718 2930 - 028 6681 9461
anphatttc@gmail.com

HMI KINSEAL

MÀN HÌNH CẢM ỨNG HMI KINSEAL

Màn hình 7 inch Kinseal

Độ phân giải màn hình LCD: 800×480, Giao tiếp COM1: RS422/ RS232/ RS485. Giao tiếp RS232/ RS485 (tùy chọn)

Lưu trữ: 128Mbyte SPI NAND FLASH

Các mã màn hình 7 inch: AMZ070W1RAG, AMZ070W1RAGD, AMZ070W1RAGE, SUP070SARG1, SUP070SARG2, SUP070LARG1, AMZ070P24W1RTS, AMZ070P24W1RES, AMZ070P24W1RDS

Màn hình Kinseal 5.0 inch

Độ phân giải màn hình LCD: 800×480, Giao tiếp COM1: RS422/ RS232/ RS485. Giao tiếp RS232/ RS485 (tùy chọn)

Lưu trữ: 128Mbyte SPI NAND FLASH

Các mã màn hình 5 inch: SUP050SAHRG1, SUP050SAHCG1, SUP050NPHRG1

Màn hình Kinseal 4.3 inch

Độ phân giải màn hình LCD: 800×480, Giao tiếp COM1: RS422/ RS232/ RS485. Giao tiếp RS232/ RS485 (tùy chọn)

Lưu trữ: 128Mbyte SPI NAND FLASH

Các mã màn hình 4.3 inch: SUP043SPRG1, SUP043SARG1, SUP043SARA1, SUP043SARB1, SUP043SDRG1, AMZ043P24W1RES, AMZ043P24W1RDS

Màn hình Kinseal 3.5 inch

Độ phân giải màn hình LCD: 800×480, Giao tiếp COM1: RS422/ RS232/ RS485. Giao tiếp RS232/ RS485 (tùy chọn)

Lưu trữ: 128Mbyte SPI NAND FLASH

Các mã màn hình 3.5 inch: AST035W2RGE, AST035W2RGD, KNS035N2A, KNS035N2B

PHẦN MỀM LẬP TRÌNH HMI KINSEAL Kinseal Studio v3.1

Hiển thị tất cả 2 kết quả