154/23/41 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM
037 718 2930 - 028 6681 9461
anphatttc@gmail.com

Relay -Timers ENTES

RELAY BẢO VỆ – TIMERS & COUNTER ENTES

ENTES là công ty công nghệ hàng đầu đã cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực năng lượng hiệu quả và chất lượng từ năm 1980.

ENTES là một đại gia đình làm việc hăng say vì chất lượng và hiệu quả năng lượng ở đất nước chúng ta, nơi năng lượng có giá trị và tốn kém. ENTES đã sản xuất các giải pháp có giá trị đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của khách hàng từ năm 1980 để cho phép các tổ chức dễ dàng làm chủ năng lượng mà họ sử dụng.

Hiển thị tất cả 8 kết quả